Nos actions

De nachtopvang

Nachtopvang

We zijn open 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar.  

Het gaat om noodopvang, in een slaapzaal. Gratis. Hoeksteen is geen opvangtehuis maar een plek waar men tot rust komt om zijn batterijen weer op te laden.  

Praktische regelingen. 

Maaltijden

Een maaltijd iedere avond voor de gebruikers! Het is enkel mogelijk dankzij het enthousiaste team, de dynamische vrijwilligers (Les Pizzas du Coeur en Rotary Club van Brussel Centrum) en de partners met wie we een duurzame relatie tot stand konden brengen (RestoJet). ‘s Ochtends wordt een ontbijt aangeboden. De maaltijden zijn belangrijk. Omdat de mensen niet met een lege maag naar bed hoeven, maar ook omdat het een moment is waarop sociaal werkers, vrijwilligers en de opgevangen mensen met elkaar spreken en banden smeden. 

Kleine zorgen van het Rode Kruis

Vrijwilligers van het Rood Kruis, afkomstig van verschillende lokale afdelingen in Brussel, komen op donderdagavond kleine geneeskundige zorgen verstrekken aan de opgevangen personen. 

« Hoeksteen is een plek waar daklozen nood aan hebben. De tijd van een nacht wordt rust geboden, veiligheid (dankzij de kluis) en een maaltijd aan deze bezoekers van één nacht. De ploeg ter plekke heeft geen eenvoudige taak (…).  

Na het onthaal en het verwelkomen van de mensen, probeert het team een antwoord te bieden op de noden van eenieder in de mate van het mogelijke. Proficiat aan hun! Er zouden meer van die plekken moeten bestaan in Brussel. »  (Nicole, vrijwilligster bij het Rood Kruis). 

Dagopvang

De siësta’s

Van maandag tot vrijdag wordt in Hoeksteen ‘s namiddags een dienst aangeboden met siësta’s. Deze dienst is zeldzaam in Brussel en daarom sterk gewaardeerd. De beschikbaarheid van bedden en de omkadering door de sociale werkers garandeert aan de gebruikers een moment van kalmte en rust in een veilige omgeving. Voor de siësta’s worden 27 personen opgevangen, iedere weekdag. 

De douches

De dienst van douches is gekoppeld aan de siësta-dienst. De uurregeling voor de douche gebeurt ter plaatse. De inschrijvingen zijn open vanaf 13 uur en dienen telefonisch te gebeuren door een professioneel van een partnerorganisatie. De mensen komen tussen 13u30 en 15u30 en het einde van de siësta’s is om 18u, de sluiting gebeurt om 18u30. 

« Sommige mensen vinden geen plek om te slapen gedurende drie opeenvolgende nachten. Voor hen is een siësta in de namiddag echt geen overbodige luxe. » L’Houcine, opvoeder 

De sociale dienst

Dagelijks komen talrijke personen langs bij Hoeksteen om informatie te bekomen. Soms gaat het om de uurregeling of om de werkwijze van onze opvang te kennen. Of gaat het om basisdiensten (waar eten, waar zich laten verzorgen…). Vaak hebben de vragen te maken met hun persoonlijke situatie en de administratieve stappen die ondernomen kunnen worden. De sociale dienst is overdag bereikbaar en is open voor iedereen, met of zonder afspraak. In Hoeksteen gebeuren de interventies « op vraag » en worden het ritme en de beslissingen van de gebruikers gerespecteerd. 

« De administratieve procedures zijn soms zwaar en complex en het gebeurt dat sommigen de moed opgeven, zelfs al evolueert het dossier in een goede richting. In dat geval kan ik met hen praten en hun raad geven, maar uiteindelijk is het hun keuze of ze verder willen gaan, want het is hun leven. Ik kan ze enkel meegeven dat mijn deur openblijft en dat ze kunnen terugkomen als ze dat wensen. » (Ana, voormalig sociaal assistente in Hoeksteen). 

De artistieke activiteiten

Regelmatig worden creatieve ateliers georganiseerd: schilderen, tekenen, aanbrengen van allerlei decoraties. Deze sessies maken het mogelijk voor de gebruikers om hun zinnen te verzetten en aan het personeel om de soms verborgen talenten van de gebruikers te ontdekken. 

In april hebben een groep regelmatige gebruikers een uitstap gedaan naar ArtBrussels. “…het was heel interessant voor hun. Ze konden er kennis maken met een diversiteit aan schilderstijlen en de vele boodschappen die door kunst worden overgedragen. Dat heeft ons ideeën gegeven voor de toekomstige creatieve ateliers in Hoeksteen. We zullen onze verbeelding de vrije loop laten.” Amélie V. Sociaal werkster in Hoeksteen 

 

Belangenbehartiging

Het aantal daklozen neemt constant toe. In Hoeksteen denken we dat het de taak is van de Belgische autoriteiten om structurele maatregelen te nemen ter preventie van dakloosheid en ter bestrijding ervan. 

De organisaties op het terrein bieden vele diensten aan, maar het gaat enkel om tijdelijke oplossingen, een bijkomende impuls moet gegeven worden. 

Hoeksteen en andere diensten in de sector pleiten voor de toegang tot een betaalbare huisvesting die duurzaam en kwaliteitsvol is, en meer specifiek voor de toegang tot sociale woningen vooral in Brussel waar de situatie kritisch is. Het einde van de dakloosheid is mogelijk. 

Nieuwland 153 Rue Terre-Neuve

1000 Brussel - Bruxelles

Contact

02 513 38 01

Social

0434.138.346
BE26 2100 2800 1629