Brug naar Woonst

Begeleiding en inclusie via een tijdelijke woonst

Vertrekkende van de vaststelling dat het aantal daklozen toeneemt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat er ook vele woningen leeg blijven en dat de opvangcentra verzadigd zijn hebben ‘t Eilandje, Diogenes, SMES, Hoeksteen en New Samusocial besloten hun expertise samen te brengen en het project UITWEG op te richten. Dit project voorziet een alternatieve benadering voor de bestaande structuren in de sector van de dakloosheid. 

Het doel van het UITWEG is sociale inclusie. De manier om dit doel te bereiden is het toewijzen van een tijdelijke individuele woonst met een sociale begeleiding op maat. 

Het project UITWEG is gefinancierd door de GGC en gesteund door Bruss’help. 

Heel het project berust op conventies van tijdelijke bezetting getekend door actoren in het gebied van huisvesting, publiek of privé, zoals de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM), de woonmaatschappijen, CityDev (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of andere partnerorganisaties die willen bijdragen tot de verwezenlijking van de missie van UITWEG. 

 

 

De drie krachtlijnen van de methodologie UITWEG

 

Krachtlijn 1

  • Integratie door huisvesting via een intensieve coaching
  • Deze krachtlijn wordt gedragen door de cel Woningzoeker en –creator (cel WZC) van ‘t Eilandje
  • Doelgroep: mensen met een stabiel inkomen die een blijvende woning zoeken  

  De tijdelijke woning van UITWEG helpt om een intensieve coaching door twee facilitatoren (een vastgoedmakelaar en een maatschappelijk werker) op te starten. De stabiliteit die de tijdelijke woning biedt, maakt dat de coaching beter werkt, ze faciliteert de aanwezigheid van de betrokkene bij de administratieve stappen, en ze geeft de betrokkene de kans – doordat hij/zij al een eerste woonervaring heeft – om zich grondig voor te bereiden op een start in een definitieve woning.

  Krachtlijn 2

  • Adempauze, rust, het openen van de rechten voor dakloze personen
  • Deze krachtlijn wordt gedragen door DIOGENES, Hoeksteen en de Samusocial  
  • Doelgroep: mensen op straat die nood hebben om fysiek of psychisch uit te rusten, die zichzelf uitsluiten van de noodopvangcentra of hier geen plaats vinden, of diegenen die de noodopvang langdurig blijven gebruiken.  

  In deze krachtlijn komt het erop aan om – via een tijdelijke woning – een adempauze en rust te geven. De verblijfsstatus noch de administratieve en financiële situatie zijn een toegangsvoorwaarde. In dat opzicht zijn de kosteloosheid van de woning en de mogelijkheid tot domiciliëring van cruciaal belang omdat die elementen de kans geven om de nodige administratieve stappen te zetten, zeker voor mensen met een kwetsbaar statuut. Via de bijhorende gepersonaliseerde begeleiding kunnen we werken aan het herstel van hun rechten, kan de zorg en de hulp weer opgenomen worden, kan de betrokkene zich administratief weer in regel stellen, enz.  

  Krachtlijn 3

  • Toegang tot een doorgangswoning om (opnieuw) naar een woning van het type ‘Housing first’ te gaan 
  • Deze krachtlijn wordt gedragen door DIOGENES en SMES  
  • Doelgroep: dakloze personen die bijzonder kwetsbaar zijn door een samenloop van problemen, met name inzake geestelijke gezondheidszorg en verslavingsproblematieken, en die definitief van straat weg willen; mensen die tijdelijk niet meer kunnen functioneren in het keurslijf van een klassieke woning.

  Voor deze personen biedt de UITWEG woning en de bijbehorende globale psychologische, medische en sociale begeleiding, de mogelijkheid tot een (intensieve) begeleiding in hun zoektocht naar een blijvende woning en is het een opstapje naar een duurzame woonst. 

  Nieuwland 153 Rue Terre-Neuve

  1000 Brussel - Bruxelles

  Contact

  02 513 38 01

  Social

  0434.138.346
  BE26 2100 2800 1629