Welkom

 

Hoeksteen is een vzw voor daklozen die het hele jaar door dringende overnachting biedt aan daklozen alsook opvang overdag met douches, siësta’s en sociale begeleiding.

In Hoeksteen zullen we u helpen uw autonomie te hervinden zodanig dat u ons niet langer nodig heeft.

Onze principes: onvoorwaardelijk, anoniem en gratis.

Solidariteit als antwoord op uitsluiting

In Brussel zijn meer dan 7000 personen dak- of thuisloos. En dit aantal neemt elk jaar toe. Mannen en vrouwen die hun werk of hun woonst verliezen en die van de ene dag op de ander hulpbehoevend worden. Anderen hebben hun thuisland verlaten, maar vonden geen plaats in de structuren die verzoekers voor internationale bescherming herbergen.

Hoeksteen komt voor hen op en zorgt voor:

  • een bed en een maaltijd aan daklozen
  • een douche, zich scheren, een kapper die langskomt
  • de mogelijkheid om in de namiddag een siësta te doen, zich weer op te laden, iets te eten…
  • begeleiding voor de personen die het wensen teneinde uit de dringende hulpverlening te raken en zich te herintegreren in de samenleving

Onze presentatievideo

Ontdek onze werkwijze door op de video van Hoeksteen te klikken!

Deze video werd gerealiseerd in 2018 maar blijft actueel en beschrijft de filosofie en waarden van de organisatie doorheen de verhalen van daklozen en vrijwilligers.

De video werd gerealiseerd dankzij de steun van Cera.

De personen die op onze diensten een beroep doen, hebben diverse profielen en levenslopen.

Om te beginnen is het moeilijk om de term “dakloos” te gebruiken zonder stigmatiserend over te komen. Er wordt dan ook vaak kritiek geuit: “Het samenbrengen van diverse sociale onrechtvaardigheden onder eenzelfde noemer is niet productief. Hierdoor blijven de oorzaken van het fenomeen onderbelicht en worden enkel vage en algemene antwoorden gegeven die niet werkbaar zijn,” betreurt John David Hulchanski. In feite schuilt het gevaar volgens Claudia Girola in het “deproblematiseren”: “dakloosheid” zou dan banaal worden in het publieke debat als “toegewezen categorie” en niet als “analytische categorie” in de sociale wetenschappen. De term is niet ideaal en heeft een administratieve bijklank die snel kan geïnterpreteerd worden als een etiket.

Ariane Ferrand Le Monde, 20 octobre 2021

Nieuwland 153 Rue Terre-Neuve

1000 Brussel - Bruxelles

Contact

02 513 38 01

Social

0434.138.346
BE26 2100 2800 1629