Uw acties

Bij de personen die op straat leven of slecht gehuisvest zijn… en die beroep doen op de diensten van Hoeksteen, zijn er ook een aantal actoren die de vzw belichamen en deze ondersteunen en operationeel maken: 

  • De werkers en de vrijwilligers 
  • De mecenassen en de sponsors 
  • De schenkers 
  • Onze partners, de organisaties waarmee we (nauwe) banden hebben

Jamais sans toit

Villersstraat 43, 1000 Brussel
02 551 17 77
info@jamaissanstoit.org
www.jamaissanstoit.be

Hobo

Kogelstraat 24, 1000 Brussel
02 486 45 10
contact@hobo.brussels
www.hobo.brussels

’t Eilandje – Le Clos

Kerkstraat 73, 1060 Brussel
02 537 33 33
www.ilot.be

La Fontaine

Hoogstraat 346, 1000 Brussel 
02 510 09 10 
lafontainebruxelles@ordredemaltebelgique.org 

La Rencontre / La Source

Zennestraat 78 en 63, 1000 Brussel 
02 512 72 04 
info@sourceasbl.be 
www.sourceasbl.be

 

Consigne 23

Slachthuislaan 27-28, 1000 Brussel
02 548 98 00
espacesocial@tele-service.be
www.espacesocial.be

Doucheflux

Veeartsenstraat 84, 1070 Brussel 
02 319 58 27 
info@doucheflux.be 
www.doucheflux.be 

Resto du coeur

Bosniëstraat 22, 1060 Sint-Gillis 
02 538 92 76 
info@restoducoeur1060.be 
www.restoducoeur.be

Entraide de Saint Gilles

Kerkstraat 59, 1060 Sint-Gillis 
02 538 46 09 
entraidestg@gmail.com 
www.brabantia.be 

Nieuwland 153 Rue Terre-Neuve

1000 Brussel - Bruxelles

Contact

02 513 38 01

Social

0434.138.346
BE26 2100 2800 1629