Wie zijn we?

Een woordje geschiedenis

 

Vzw Hoeksteen is ontstaan op initiatief van een aantal burgers die bezorgd waren over het lot van mensen die op straat sliepen. Het was in 1987. Hun doel? Het aanbieden van een warm bed in een veilige omgeving aan alle mensen die het vragen, zonder discriminatie.

Dankzij de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft Hoeksteen kunnnen gebruik maken van een gebouw behorende tot de Regie der Gebouwen van de Brusselse Agglomeratie, voor het creëren van een nachtopvang met een capaciteit van 48 bedden.

Hoeksteen was geboren.

Op 30 jaar tijd is vzw Hoeksteen sterk veranderd. De eerste jaren boden we enkel nachtopvang aan. Vandaag worden ook overdag douches en siësta’s aangeboden alsook maaltijden ’s avonds. We hebben ook een sociale dienst, een bescheiden netwerk vrijwilligers, samenwerkingen met andere actoren uit de sector en gezamenlijke projecten. Ook behartigen we publiek de belangen van daklozen.

In de loop van de jaren is ons huidige gebouw verouderd en beantwoordt het niet meer aan de normen. Tegelijk is de vraag om mensen te ontvangen nog steeds groot: in Hoeksteen worden dagelijks even veel mensen geweigerd als opgevangen.

De Raad van Bestuur is energiek en ambitieus en heeft een nieuwe uitdaging: het verwerven van een nabijgelegen loods, deze renoveren en de opvangcapaciteit opvoeren van 48 naar 72. En ondertussen het huidige verouderde gebouw volledig vernieuwen. Het codewoord van deze werken? Het projet “Arc-Boutant”.

In dit stadium werd een architectenbureau aangesteld, Bauclub. De plannen werden getekend en de bouwaanvraag werd ingediend. De werken zijn gepland voor einde van de zomer 2024. En de oplevering is voorzien in maart 2026. In de nieuwe configuratie zal Hoeksteen in een aangepaste structuur vrouwen en personen met een handicap kunnen opvangen.

Het project wordt gesteund door de GGC ter hoogte van 1,3 miljoen €.

Onvoorwaardelijk, anoniem en gratis

 

De personen die een beroep doen op de diensten van Hoeksteen hoeven niet noodzakelijk eerst via de sociale dienst te gaan en er wordt geen enkele voorafgaande voorwaarde gesteld (zoals het volgen van een behandeling in geval van verslaving, het zoeken van een woonst…) wat betreft een eventuele herintegratie in de samenleving. De sociale begeleiding gebeurt op vraag en op het ritme van de persoon. Dit is het principe van de onvoorwaardelijkheid.

De anonimiteit is eveneens gewaarborgd. Het is niet vereist om een identiteitsdocument voor te leggen en persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De benadering van Hoeksteen is niet-intrusief. Als een naam gevraagd wordt bij de inschrijvingen is dit om praktische en organisationele redenen. Het gaat nooit om een identiteitscontrole. ‘s Avonds wordt de nationaliteit en de leeftijd van mensen gevraagd die we voor de eerste keer opvangen. Dit dient enkel voor de opmaak van statistieken door BrussHelp. 

Ten slotte zijn de aangeboden diensten volledig gratis.

Nieuwland 153 Rue Terre-Neuve

1000 Brussel - Bruxelles

Contact

02 513 38 01

Social

0434.138.346
BE26 2100 2800 1629