Ik ben op straat!

Hoe kan ik een bed bekomen voor de nacht bij Hoeksteen ? 

 

In Hoeksteen kunt u een bed bekomen in een slaapzaal voor een week. 
Hoe? Bel het nummer 02 513 38 01, maandagochtend om 10 uur stipt. 

U kunt ook bellen via Whatsapp 0474.10.98.30. Let wel, Whatsapp is enkel open op maandagochtend om 10 uur. En we antwoorden niet op berichten of spraakberichten. Maandag, rond 10u30, wanneer alle bedden zijn toegewezen, wordt het nummer van Whatsapp gedesactiveerd… tot de volgende maandag. 

Vele mensen bellen, blijf dus aan de lijn, wees geduldig 
Wekelijks krijgen 48 personen een bed, het is dus mogelijk! 

Aan de telefoon zal iemand van het team van Hoeksteen u te woord staan en u een nummer geven. 

Met dit nummer komt u maandag tussen 20 uur en 21 uur naar Hoeksteen, Nieuwland 153, 1000 Brussel. De opvoeders zullen u een bed toewijzen in de slaapzaal. U kan een douche nemen en rusten. 

U krijgt ook een avondmaaltijd en een ontbijt. Uw spullen zijn veilig opgeborgen in de kluis voor de nacht. 

Elke ochtend om 8 uur dient u Hoeksteen te verlaten. 
Elke avond tussen 20 uur en 21 uur dient u zich weer aan te melden, anders verliest u uw plek. 

Na een week, op maandagochtend zit de opvang erop en dient u dus een andere oplossing te vinden. U dient dan één week te wachten vooraleer u opnieuw kunt bellen voor het bekomen van een bed voor de week. 

Het dienstenaanbod in Hoeksteen is gratis, onvoorwaardelijk en anoniem. 

U dient het reglement van Hoeksteen te respecteren om uw vrede en rust –alsook deze van de werkers- tijdens de nacht te respecteren. 

Donderdagavond zijn er geregeld vrijwilligers van het Rood Kruis die kleine geneeskundige zorgen komen verstrekken. 

De dienst siësta’s

Moe van de straat? Kom rusten in Hoeksteen gedurende de dag. 

Om een siësta te doen in Hoeksteen dient u ‘s ochtends bij één van de partnerorganisaties langs te gaan waar een sociaal werker Hoeksteen zal bellen om een bed te bekomen. 

Jamais sans toit

Villersstraat 43, 1000 Brussel 
02 551 17 77 
info@jamaissanstoit.org 
www.jamaissanstoit.org 

 

 

Hobo

Kogelstraat 24, 1000 Brussel 
02 486 45 10 
contact@hobo.brussels 
www.hobo.brussels

  

 

 

’t Eilandje – Le Clos

Kerkstraat 73, 1060 Brussel 
02 537 33 33 
www.ilot.be 

 

La Fontaine

Hoogstraat 346, 1000 Brussel 
02 510 09 10 
lafontainebruxelles@ordredemaltebelgique.org 

 

 

La Rencontre / La Source

Zennestraat 78 en 63, 1000 Brussel 
02 512 72 04 
info@sourceasbl.be
www.sourceasbl.be 

 

Consigne 23

Slachthuislaan 27-28, 1000 Brussel 
02 548 98 00 
espacesocial@tele-service.be 
www.espacesocial.be 

 

 

Doucheflux

Veeartsenstraat 84, 1070 Brussel 
02 319 58 27 
info@doucheflux.be 
www.doucheflux.be 

Resto du coeur

Bosniëstraat 22, 1060 Sint-Gillis 
02 538 92 76 
info@restoducoeur1060.be 
www.restoducoeur.be 

 

Entraide de Saint Gilles

Kerkstraat 59, 1060 Sint-Gillis 
02 538 46 09 
entraidestg@gmail.com 
www.brabantia.be 

 

In functie van de beschikbaarheden zal een bed gereserveerd worden en een papier u overhandigd. 
Meld u aan bij Hoeksteen tussen 13:30 en 15:00 met dit papier. 
U kunt uw siësta doen, een douche nemen, een koffie of een thee nemen en eventueel een kleine versnapering. 
Om 18.00 dient u Hoeksteen te verlaten. 

Andere diensten

In de sector van de hulp aan daklozen is er een diversiteit van diensten die zeker aan uw noden en vragen een antwoord kunnen bieden. Aarzel niet direct contact op te nemen met de dienst naar keuze en u te informeren over de mogelijkheden om geholpen te worden. Hieronder vindt u nuttige linken met de adresgegevens van verschillende hulpdiensten, centra voor dringende opvang, opvangtehuizen, dagopvangcentra, thuisbegeleidingsdiensten, straathoekwerkers enz. 

Lijst en plannen met de hulpdiensten voor daklozen in Brussel:

Moed !

Het team

Belangrijke documenten

 

Klachten formulier
Interne regelingen

Nieuwland 153 Rue Terre-Neuve

1000 Brussel - Bruxelles

Contact

02 513 38 01

Social

0434.138.346
BE26 2100 2800 1629