Ruim 30 jaar zet VZW Hoeksteen zich in voor:

  • Het bieden van een overnachtingsplaats (en een avondmaaltijd) aan een kwetsbaar dakloos publiek
  • Het bieden van een douche, en de mogelijkheid tot een basishygiëne (zich scheren, tanden poetsen…)
  • Het bieden van een middagdutje en een kopje thee of koffie
  • Sociale begeleiding op vraag en op het ritme van de gebruikers

We beschikken over 48 overnachtingsplaatsen (30 in tijden van Covid) en 27 plaatsen voor de siësta’s overdag.

De nachtdienst

We bieden een mogelijkheid tot overnachting aan 48 personen 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar. In deze covid-periode is de nachtopvang evenwel beperkt tot 30 personen. We bieden hen een bed voor de nacht, maar ook een warme avondmaaltijd en een ontbijt. 

De maaltijden

Een maaltijd elke avond voor de zij die komen slapen. Vanaf 2016 is dit doel bereikt en het is allemaal te danken aan een grote investering van tijd en energie van onze vrijwilligers en partners.
De gebruikers zullen dus niet met een lege maag naar bed gaan. En bovendien biedt de avondmaaltijd een mooie kans waarbij sociaal werkers, vrijwilligers en gebruikers elkaar beter leren kennen.

De kleine geneeskundige zorgen van het Rode Kruis

De vrijwilligers van het Rode Kruis van verschillende Brusselse secties komen regelmatig ’s avonds kleine geneeskundige zorgen verstrekken aan de gebruikers.

De dagdienst

Vanaf maart 2012 is vzw Hoeksteen open tijdens de dag. Van maandag tot vrijdag (en indien het project 86.400 het toelaat ook tijdens het weekend) kunnen de gebruikers een siësta nemen evenals een douche tijdens de namiddag. Eén keer per maand zijn ook pedicures aanwezig (tijdens de covid is deze dienst helaas voorlopig opgeschort). Tijdens de dag is de sociale dienst toegankelijk voor iedereen die het aanvraagt.

De siësta's en de douches

Onze siësta-dienst worden veel gevraagd. De beschikbaarheid van bedden en de omkadering van sociale werkers biedt de mogelijkheid om in alle rust en in een veilige omgeving een dutje te doen. Het maximum aantal inschrijvingen is 27. Aansluitend bij de siësta kunnen de gebruikers een douche verkrijgen.

De inschrijvingen beginnen om 13 uur en dienen telefonisch te gebeuren door een professioneel van een vereniging. De mensen komen binnen tussen 13u30 en 15u30. Het einde van de siësta’s is om 18 uur en de mensen verlaten de structuur ten laatste om 18u30.

« Niet iedere dakloze vindt een slaapplaats voor ’s nachts. Het is dan ook geen overbodige luxe voor hun om ’s namiddags een dutje te doen. » L’Houcine, sociaal werker

De sociale dienst

Iedere dag komen mensen langs bij Hoeksteen om informatie te verkrijgen. Soms gaat het enkel om een vraag betreffende ons aanbod en de uurregeling of om algemene vragen (ze zoeken bijv een plek voor medische zorgen te verkrijgen). Maar vaak heeft hun hulpvraag ook te maken met hun persoonlijke en administratieve situatie.
De sociale dienst is overdag voor iedereen toegankelijk, met of zonder afspraak. De sociaal assistenten ondernemen de nodige stappen enkel op vraag en in overleg met de betrokken personen.

« De administratieve procedures zijn vaak zwaar en complex en het gebeurt wel eens dat mensen de moed laten zakken en opgeven, ook al evolueert hun dossier positief. In dat geval kan ik enkel met hun praten en raad geven maar uiteindelijk is het hun beslissing en hun leven. Ik kan ze enkel meegeven dat mijn deur steeds open zal staan en dat ze kunnen terugkomen wanneer ze dat wensen. » (Ana, sociaal assistente).

De Brug naar Woonst

Hoeksteen is in verschillende projecten betrokken:
– Solidair Wonen (gecoördineerd door Fami-Home): de toegang voor daklozen naar een woonst met gemeenschappelijke en privatieve delen
– Housing First (gecoördineerd door Smes): de toegang tot een woonst voor daklozen die een mentale problematiek én een verslaving vertonen
– UITWEG : partnerschap met verschillende organisaties met als doel de begeleiding en inclusie van personen via een tijdelijke woning. Meer informatie over dit innovatief project vindt u hier: UITWEG omschrijving project.

De creatieve workshops

Regelmatig vinden creatieve ateliers plaats: schilderen, tekenen, creaties allerlei… Via deze sessies tonen de daklozen hun vaak verborgen talenten.