Het project UITWEG

Hoeksteen werkt reeds verschillende jaren actief mee aan projecten gedragen door verschillende organisaties van de sector. Voor het project UITWEG werkten we met ’t Eilandje, DIOGENES, de Smes en New Samusocial met als doel de maatschappelijke integratie van daklozen via een tijdelijke individuele woning en een sociale begeleiding op maat.

Voor meer informatie over dit innovatieve project kunt u het document van het Bestuurscomité raadplegen.